GACA Fit HOTEL 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Szkolna 29
tel: 22 349 22 88 wew. 2